006: Samo TSH prawdy Ci NIE powie

006: Samo TSH prawdy Ci NIE powie